กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อรูปภาพ ที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy