กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานต่ำระดับของประเทศไทยในปี 2559 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy