กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Chemical and physical properties of functional sandwich spread from Thai red rice ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF