กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ กิจกรรมการต้านออกซิเดชัน และลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมปังแซนด์วิชที่ทดแทนด้วยแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่บางส่วน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy