กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความคงตัวทางชีวภาพของเพปไทด์ไฮโดรไลเซทจากรำข้าวระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาในเครื่องดื่มฟังก์ชันจำลอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy