กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในการตรวจจับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันภัยรถยนต์ที่ไม่มีการออกสำรวจภัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy