สารบัญ

ผู้แต่ง

  • บรรณาธิการ

บทคัดย่อ

  1. การบำบัดด้วยน้ำโอโซน
  2. การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
  3. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่มีผลต่อการนำระบบมาตรฐานการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในรัฐวิสาหกิจ ประเภทกิจการสาธารณูปโภค
  4. การลดของเสียในกระบวนการชุบโครเมี่ยมด้วยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
  5. การลดต้นทุนในธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-30