กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่มีผลต่อการนำระบบมาตรฐานการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในรัฐวิสาหกิจ ประเภทกิจการสาธารณูปโภค Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy