การศึกษาที่ครอบคลุมด้านการออกแบบและประสิทธิภาพของรหัสแอลดีพีซีสำหรับมาตรฐาน 5G

ผู้แต่ง

  • จตุพร ด้วงทอง
  • เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์

คำสำคัญ:

รหัสแอลดีพีซี, การสื่อสารไรสายในยุคที่ 5

บทคัดย่อ

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU: International Telecommunication Union) ได้กำหนดรูปแบบการสื่อสารไร้สายยุคที่ 5 หรือ 5G ไว้ 3 ประเภท ได้แก่ enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable and low latency communications (URLLC) และ massive machine-type communications (mMTC) อย่างไรก็ตาม การสื่อสารไร้สายจะมีปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลเนื่องมาจากสัญญาณรบกวนในสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การใช้งานการสื่อสารไร้สายมีความถูกต้อง ข้อมูลจึงถูกเข้ารหัสช่องสัญญาณ ในมาตรฐาน 5G รหัสที่ถูกนำมาพิจารณาใช้งานในส่วนของ User data คือรหัสแอลดีพีซี (LDPC: Low-Density Parity-Check Codes) เนื่องจากรหัสแอลดีพีซีเป็นรหัสที่มีสมรรถนะในการแก้ไขความผิดพลาดที่ดี ดังนั้นบทความนี้จึงศึกษาและจำลองสมรรถนะอัตราความผิดพลาดบิตของรหัสแอลดีพีซีตามมาตรฐาน 5G

References

rd Generation Partnership Project (3GPP). (2018). Multiplexing and channel coding. 3GPP 38.212 V.15.2.0.

Avranas, A., Kountouris, M., & Ciblat, P. (2019, May). Throughput maximization and IR-HARQ optimization for URLLC traffic in 5G systems. In ICC 2019-2019 IEEE International Conference on Communications (ICC) (pp. 1-6). IEEE.

Bae, J. H., Abotabl, A., Lin, H. P., Song, K. B., & Lee, J. (2019). An overview of channel coding for 5G NR cellular communications. APSIPA Transactions on Signal and Information Processing, 8.

Gallager, R. (1962). Low-density parity-check codes. IRE Transactions on information theory, 8(1), 21-28.

Gao, X., Ma, L., Jin, J., Li, J., Ma, Z., Zhai, Y., & Li, X. (2020, April). Glioma Segmentation Strategies in 5G Teleradiology. In 2020 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW) (pp. 1-6). IEEE.

IEEE Computer Society LAN/MAN Standards Committee. (2007). IEEE Standard for Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks-Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. IEEE Std 802.11^.

Li, X., & Ritcey, J. A. (1999, June). Bit-interleaved coded modulation with iterative decoding. In 1999 IEEE International Conference on Communications (Cat. No. 99CH36311) (Vol. 2, pp. 858-863). IEEE.

Morello, A., & Mignone, V. (2006). DVB-S2: The second generation standard for satellite broad-band services. Proceedings of the IEEE, 94(1), 210-227.

Richardson, T., & Kudekar, S. (2018). Design of low-density parity check codes for 5G new radio. IEEE Communications Magazine, 56(3), 28-34.

Series, M. (2017). Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface (s). Report, 2410-0.

Wu, H. (2020). A Brief Overview of CRC Implementation for 5G NR. Moving Broadband Mobile Communications Forward-Intelligent Technologies for 5G and Beyond.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-14