กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความเข้มของภาพถ่ายเอกซเรย์ที่ทะลุผ่านวัสดุตามอัตราส่วนของแบเรียมซัลเฟตด้วยแผ่นรับภาพทางรังสี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy