กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารสถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF