กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดรถขนส่งสินค้าด้วยการใช้โปรแกรม VRP Spreadsheet SOLVER กรณีศึกษา บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy