กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดกลุ่มข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดกลุ่ม แบบ K-Means Clustering Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy