การวางแผนเส้นทางการเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขด้านกรอบเวลาโดยประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรม กรณีศึกษาเมืองจำลอง จังหวัดชลบุรี

  • สุวิมล คำแสน
  • อธิวัฒน์ บุญมี
  • อัมภิกา บุญมี
Keywords: Travel itinerary planner, Metaheuristic, Genetic Algorithm, Mini Siam

Abstract

This article considers an Itinerary planning problem in Mini Siam, Chon Buri Province, with the aim of maximizing total score under the time constrain. We apply a well-known metaheuristic, called Genetic Algorithm (GA) to solve the problem, which captures the interrelationships existing among the different number of tourists, the total number of visit points as well as the time constraint of visiting the site. Moreover, the encoding based on heuristic is used to improve the possibility of finding an optimal solution in the search space. Our numerical studies reveal that the solution provided by the genetic algorithm outperforms the nearest neighborhood algorithm by 2.12 percent and the best first search algorithm by 34.78 percent.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-06-27
How to Cite
[1]
คำแสนส., บุญมีอ., and บุญมีอ., “การวางแผนเส้นทางการเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขด้านกรอบเวลาโดยประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรม กรณีศึกษาเมืองจำลอง จังหวัดชลบุรี”, TJOR, vol. 6, no. 1, pp. 1-12, Jun. 2018.