ตัวแบบโซ่อุปทานแบบวงปิด

  • จริยา เสกสรรค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Keywords: โลจิสติกส์ย้อนกลับ, โซ่อุปทานแบบวงปิด, สัญญาซื้อคืน

Abstract

แนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกส์ย้อนกลับและโซ่อุปทานแบบวงปิดได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน งานวิจัยนี้นำเสนอตัวแบบโซ่อุปทานแบบวงปิด 2 ตัวแบบ คือแบบมีและไม่มีสัญญาซื้อคืนระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายปลีก โดยที่จำนวนความต้องการสินค้าของลูกค้าและจำนวนสินค้าที่ถูกคืนไม่แน่นอน และหาปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสมที่สุดของทั้งสองตัวแบบ รวมทั้งวิเคราะห์ความไวของปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์คือราคาขายปลีกและราคารับซื้อคืน นอกจากนี้ ในตัวอย่างยังแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้สัญญาซื้อคืนที่ทำให้กำไรของโซ่อุปทานและสมาชิกในโซ่อุปทานเพิ่มขึ้นด้วย

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-12-29
How to Cite
[1]
เสกสรรค์จ., “ตัวแบบโซ่อุปทานแบบวงปิด”, TJOR, vol. 3, no. 2, pp. 9-16, Dec. 2015.