Return to Article Details การหารูปแบบการทำนายอัตราการขจัดเนื้องานในกระบวนการกัดอาร์คด้วยกระแสไฟฟ้าของวัสดุ Ti-6Al-4V ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล