Return to Article Details พฤติกรรมการแอ่นของแผ่นวัสดุเชิงประกอบที่มีการเรียงชั้นแบบครอสพลายที่มีขอบสามด้านรองรับแบบยึดแน่นและอีกหนึ่งด้านปล่อยอิสระ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy