Return to Article Details อิทธิพลของเวลาในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมของเหล็ก AISI 1015 ที่เชื่อมด้วยการเชื่อมเสียดทาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy