Return to Article Details ปัจจัยที่มีผลต่อการสั่นสะเทือนแบบดัดโค้งของแผ่นวัสดุเชิงประกอบ เรียงชั้นแบบครอสพาย ขอบสี่ด้านรองรับแบบยึดแน่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy