กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินสมรรถนะการทำงานและกำลังที่ใช้ของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ในแปลงข้าวนาปรังพันธุ์พิษณุโลก 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล