กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การระบุตำแหน่งการวางสินค้าและความสำคัญของตำแหน่งประตูที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกสำหรับคลังสินค้าที่มีการจัดเก็บแบบหลายระดับ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล