กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเครื่องอบแห้งเส้นไหมแบบอัตโนมัติด้วยสมองกลฝังตัว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy