กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความคุ้มค่าของการจัดเก็บอะไหล่สำหรับหน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จด้วยวิธีวิเคราะห์ความสำคัญแบบ ABC และวิธีวิเคราะห์สัดส่วนต้นทุน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy