กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การติดตั้งมิเตอร์ชนิดจานหมุนเพื่อความเหมาะสม Download Download PDF