กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องซ้อมรับใบปริญญาบัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF