กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy