กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ ในจังหวัดระยอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy