กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับขนส่งผลิตผลทางการเกษตร สู่ตลาดชุมชนโดยใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy