กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงด้วยเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสริม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy