กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติผ่านเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อเพิ่มผลผลิต อ้อยคั้นน้ำ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy