กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เกมมิฟิเคชันในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเพื่อการแก้ปัญหา สำหรับรายวิชาวิทยาการคำนวณ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy