กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยากรณ์ค่ารังสีดวงอาทิตย์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก (ประเทศไทย) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy