กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เอบีซีและปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด เพื่อจัดการสินค้าคงคลังของร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัทสมนึกอินเตอร์เทรด จำกัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy