กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าสถานที่ทำงานด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy