กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2019): September 2019 - December 2019 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy