ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2019): September 2019 - December 2019 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2019): September 2019 - December 2019 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
เผยแพร่แล้ว: 2019-12-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย