กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้แป้งข้าวโพดดัดแปรเป็นสารทดแทนพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ในกระบวนการลงแป้งเส้นด้ายทีซี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy