กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์การแจกแจงอคัชสองพารามิเตอร์สำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy