กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดลำดับปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นด้วยกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy