กลับไปที่รายละเอียดของบทความ The The development of IoT smart trash system model for online solid waste management at the primary school ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF