กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Development of a credit scoring model using data mining techniques Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy