กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Development of a credit scoring model using data mining techniques ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF