กลับไปที่รายละเอียดของบทความ A study on exponentially weighted moving average control chart for monitoring dissolved oxygen in Nan river ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF