กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระถางชีวภาพจากผักตบชวาโดยใช้แป้งมันสำปะหลังและกากมันสำปะหลังเป็นตัวประสาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy