สารบัญ

ผู้แต่ง

  • บรรณาธิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทคัดย่อ

  1. การลดของเสียในกระบวนการผลิตกรอบกระจกอลูมิเนียม
  2. การศึกษาคุณสมบัติเชื้อเพลิงอัดแท่งจากฝุ่นฝ้ายและถ่านกะลามะพร้าว
  3. การวิเคราะห์กำลังแบกทานของเสาเข็มชนิดปลายฝังในหินด้วยวิธี FHWA (1999)
  4. การพัฒนาโมเดลพยากรณ์สำหรับปริมาณการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
  5. การจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัทรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงภายในอาคาร
  6. การศึกษาสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟและกากมะพร้าว

เผยแพร่แล้ว

2022-12-27