กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำสับปะรดกวน: การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF