กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถึใหม่ (Design- Based New Normal): ผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF