การบริหารโครงการด้วยการสร้างข่ายงานกิจกรรมในกระบวนการผลิตชุดกระพ้อลำเลียงข้าว

Main Article Content

สุรพงศ์ บางพาน
พีรพันธ์ บางพาน
วิบูลลักษณ์ บางพาน

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการพิจารณาบริหารโครงการด้วยการสร้างข่ายงานกิจกรรมในกระบวนการผลิตชุดกระพ้อลำเลียงข้าวโดยใช้กิจกรรมบนลูกศร กิจกรรมบน node ของข่ายงานประกอบด้วยข้อมูลลำดับของความแตกต่างสำหรับปัญหาตารางกิจกรรมของโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างข่ายงานอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาความพึงพอใจในการผลิตจากวิธีการทำงานมีการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตเป็นกรณีศึกษา วิธีการทำงานมีความสัมพันธ์กับกระบวนการผลิตข่ายงานและความสัมพันธ์ของแหล่งวิธีการทำงานสำหรับการดำเนินโครงการนี้ ในงานวิจัยนี้ได้เสนอกิจกรรมที่สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง ประกอบด้วยข่ายงานของ PERT &CPM โดยใช้กิจกรรมบนลูกศรและกิจกรรมบน node เป็นหลักสำคัญ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)