สมรรถนะและการปล่อยสารมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลจากการอุ่นน้ำมันพืช: การทบทวน

Main Article Content

เอกชัย สุธีรศักดิ์

Abstract

การใช้น้ำมันพืชหมุนเวียนทั้งกินได้และไม่ได้ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนั้นกำลังได้รับความสนใจ เนื่องจากปัญหาสารมลพิษที่เพิ่มขึ้น และแหล่งผลิตปิโตรเลียมที่ลดลง ข้อเสียสำคัญของน้ำมันพืชเหล่านี้คือค่าความหนืดสูงกว่าน้ำมันดีเซลนำไปสู่การฉีดและการสเปรย์เชื้อเพลิงไม่ดี การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และสมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลง เพื่อลดความหนืดของน้ำมันวิธีการอุ่นน้ำมัน จึงถูกประยุกต์ใช้ บทความปริทรรศน์ฉบับนี้นำเสนอเกี่ยวกับผลกระทบจากการอุ่นน้ำมันพืชต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะและการปล่อยสารมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซล โดยทบทวนจากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า การอุ่นน้ำมันพืชไม่ควรอุ่นน้ำมันสูงกว่า 100 oC เนื่องจากอุณหภูมิดังกล่าวทำให้ระบบเชื้อเพลิงเกิดความเสียหาย โดยอุณหภูมิของน้ำมันที่เหมาะสมอยู่ในช่วงระหว่าง 80 ถึง 90 oC ขณะที่ประยุกต์ใช้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่า การอุ่นน้ำมันพืช ให้กำลังงานและประสิทธิภาพทางความร้อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และ 35 ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 18 และการปล่อยสารมลพิษจากแก๊สไอเสียของเครื่องยนต์ลดลงเมื่อเทียบกับการไม่อุ่นน้ำมันพืช

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)