การลดสัญญาณแทรกข้ามในสายส่งแบบไมโครสตริปความถี่ย่านไมโครเวฟ

Main Article Content

จักรพนธ์ อบมา
นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์

Abstract

บทความนี้เป็นการนำเสนอการแก้ปัญหาในระบบสายส่งแบบไมโครสตริป ที่เกิดการรบกวนในสายส่งขึ้นตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไปที่เรียกว่า สัญญาณแทรกข้าม (crosstalk) อธิบายถึงความรู้เบื้องต้นของโครงสร้างสายส่งไมโครสตริปแบบเดี่ยวและแบบคู่ ขนาน งานวิจัยและเทคนิคในการลดสัญญาณแทรกข้ามในสายส่งไมโคร-สตริป 8 เทคนิค ว่ามีความแตกต่างของแต่ละโครงสร้างแต่ละวิธีอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี การนำมาประยุกต์ใช้งานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไมโครเวฟ ที่ต้องใช้การทำงานของสายส่งไมโคร-สตริปเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)