เส้นทางที่เหมาะสมของปลายแขนกลกรีดยางพารา

Main Article Content

ยงยุทธ์ เสียงดัง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมของปลายแขนกลกรีดยางพารา ปลายแขนกลถูกสร้างจากตัวขับเร้าเชิงเส้นสองตัวที่ติดตั้งอยู่ด้านบนของชุดจับยึดกับลำต้นยางพารา เส้นทางการเคลื่อนที่ของปลายแขนกลได้จากสมการการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง โพลิโนเมียล และวงกลม ของตัวขับเร้าเชิงเส้นทั้งสอง การทดสอบทำโดยการให้ปลายแขนกลเคลื่อนที่ไปบนต้นยางจำลอง ผลการทดสอบพบว่า เส้นทางการเคลื่อนที่ที่สร้างจากสมการเส้นตรง และสมการวงกลมเป็นเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการกรีดยาง

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Sengdang Y. Design and Prototyping of the Para rubberTapping Machine by Using Electrical Motor [MSc thesis]. Nakhonratchasima: Suranaree University of Tecnology; 2009.

[2] Sengdang Y and et al. Mathematical Modeling of an End-effector Motion for Automatic Para rubber Tapping Machine. Proceedings of the 14th Conference on Thailand Society of Agricultural Engineering; 2013 Apr 1-4; Prachuap Khiri Khan ; 2013.

[3] Sengdang Y and et al. Feedback Controller Design of an End-effector for Automatic Para rubber Tapping Machine. Proceedings of the 15th Conference on Thailand Society of Agricultural Engineering; 2014 Apr 2-4; Ayutthaya; 2014.